دانلود فایل: دانلود مقاله بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد دانلود مقاله بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان می باشد.
کلمات کلیدی:بازی های رایانه ای خشن ,پرخاشگری ,دانش آموزان,بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان,رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .
در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .
برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t مستقل درسطح معنی داری a = 0/05 استفاده گردید .
نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود.فهرست صفحه
چکیده ............................................................................................................................................................1

فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ) .................................................................................................2
مقدمه .................................................................................................................................................................3
بیان مسئله ...........................................................................................................................................................5
اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................................................6
هدف پژوهش .......................................................................................................................................................8
فرضیه پژوهش .....................................................................................................................................................9
متغیرهای پژوهش ................................................................................................................................................10
تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ....................................................................................................................10

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) ....................................................................................................20
مرور پیشینه .......................................................................................................................................................21
نظریه پالایش ......................................................................................................................................................39
وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر .........................................................................................................................41
خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ............................................................................................................44
راههای اصلاح و مهار پرخاشگری ..........................................................................................................................47

فصل سوم ( روش تحقیق ) .......................................................................................................................49
جامعه مورد مطالعه پژوهش ..................................................................................................................................50
نمونه و روش نمونه گیری .....................................................................................................................................50
ابزار پژوهش .....................................................................................................................................................51
روش آماری مربوط به فرضیه ................................................................................................................................52
روش تحقیق .......................................................................................................................................................52

فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) .........................................................................................53
جدول ...............................................................................................................................................................54
انجام محاسبات ....................................................................................................................................................57
جدول میانگین و انحراف استاندارد ...........................................................................................................................59

فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) .............................................................................................................60
بحث و نتیجه گیری ..............................................................................................................................................61
محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ...............................................................................................................................62
پیشنهادات ..........................................................................................................................................................63
منابع وماخذ .................................................................................................................................................65
ضمائم پیوست (پرسشنامه)..............................................................................................................................68


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت لوله كشی تاسیسات در ساختمان:لوله كشی تاسیسات در ساختمان ,پاورپوینت لوله كشی تاسیسات در ساختمان ,دانلود پاورپوینت لوله كشی تاسیسات در ساختمان ,اصول لوله كشی,پاورپوینت اصول لوله كشی,دانلود پاورپوینت اصول لوله كشی,تعریف لوله كشی ساختمان ,پاورپوینت تعریف لوله كشی ساختمان ,دانلود پاورپوینت تعریف لوله كشی ساختمان ,نحوه لوله كشی آب ,پاورپوینت نحوه لوله كشی آب ,دانلود پاو

پاورپوینت فرزندپروری چیست:پاورپوینت فرزندپروری چیست,دانلود پاورپوینت فرزندپروری چیست,پاورپوینت فرزند پروری چیست,دانلود پاورپوینت فرزند پروری چیست,پاورپوینت فرزندپروری چیست,دانلود پاورپوینت فرزندپروری چیست,دانلود فرزندپروری چیست,فرزندپروری چیست,تحقیق فرزندپروری چیست,دانلود تحقیق فرزندپروری چیست,پروژه فرزندپروری چیست,دانلود پروژه فرزندپروری چیست,روانشناسی,دانلود

پاورپوینت زیگورات چغازنبیل:زیگورات چغازنبیل

پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی:دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی,پاورپوینت انرژهای نو,انرژهای نو در دنیای امروزی,انرژی خورشیدی,انرژی باد و امواج,انرژی زمین گرمایی,پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی,پاورپوینت کاربرد انرژی زمین گرمایی,بررسی انرژی های نو,انرژی نو

بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان والد دار و بدون والد:اختلال شخصیت ,ضد اجتماعی, نوجوانان ,والد دار , بدون والد,شخصیت ضد اجتماعی,بزهکاری

پاورپوینت تجزیه تحلیل ویلای فردوس:پاورپوینت تجزیه تحلیل ویلای فردوس,تجزیه تحلیل ویلای فردوس,ویلای فردوس,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

مقاله درمورد جایگاه روانكاوی در تاریخ روان شناسی:جایگاه روانكاوی در تاریخ روان شناسی,روان تحلیل گری,روانکاوی,اهمیت روانکاوی,کاربرد روان کاوی,روانکاوی چیست,تعریف روانکاوی,روان شناسی رفتارگرایی,اهمیت مطالعه روانکاوی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق

بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه:فناوری اطلاعات ,فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ,مدیریت استراتژیک,استراتژی,سیستم خبره,مهندسی مجدد

پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی یک:عناصر و جزئیات ساختمانی یک ,عناصر و جزئیات ,پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی یک ,بررسی عناصر و جزئیات ساختمانی یک ,دانلود عناصر و جزئیات ساختمانی یک ,تحقیق عناصر و جزئیات یک,مقاله عناصر,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت سازه های بادی:دانلود پاورپوینت سازه های بادی,سازه متکی به هوا,سازه پرشده با هوا,سازه غشائی کششی,پاورپوینت سازه بادی,دانلود پاورپوینت عمرانی,معرفی سازه بادی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق